Who to contact about bats in Wales

If you find a bat in your home, or during building works, please first see the Natural Resources Wales webpage if you require assistance. You can also find information on what to do from our website: Help! I've found a bat.

If you require bat care assistance, you can see if your nearest bat groups have a bat care contact or alternatively please contact the National Bat Helpline by email at enquiries@bats.org.uk or for urgent matters call 0345 1300 228.

To contact Abby Packham, the Bat Groups Officer, email batgroups@bats.org.uk.

Pwy i gysylltu ag ynglŷn â ystlymod yng Nghymru

Os dewch o hyd i ystlum yn eich cartref, neu yn ystod gwaith adeiladu, os gwelwch yn dda yn gyntaf ewch I gael cyngor gan Gyfoeth Naturiol Cymru. Gallwch hefyd ddarllen gwybodaeth ar beth i'w wneud ar ein gwefan: Help! I've found a bat.

Os oes angen cymorth ynglŷn â gofal ystlumod arnoch, gallwch unai gysylltu gydach grwpiau ystlumod agosaf, neu gysylltu â’r Linell Gymorth Genedlaethol Ystlumod trwy e-bost enquiries@bats.org.uk. Ar gyfer materion brys ffoniwch 0345 1300 228.

Gallwch gysylltu ag Abby Packham, ein ‘Swyddog Grwpiau Ystlumod’, drwy e-bost batgroups@bats.org.uk.