Need help with a bat?

Follow our advice

or call us on 0345 1300 228

Prosiect Cyfri Stlumod

ENGLISH 

Nod y prosiect cyffrous hwn yw creu cysylltiad â chymunedau sydd heb chwarae rhan mewn cadwraeth ystlumod hyd yma, ac sydd wedi tueddu i beidio â chael eu cynnwys mewn gweithgareddau o’r fath. Mae prosiect Cyfri Stlumod yng Nghymru yn dilyn y prosiect tebyg sydd eisoes yn gweithredu mewn 3 rhanbarth yn Lloegr. Y nod yn y pen draw yw creu rhwydwaith cynaliadwy o wirfoddolwyr sy’n gallu cwblhau prosiectau fel rhan o Gynlluniau Gweithredu Bioamrywiaeth lleol ac ar draws y DU megis teithiau cerdded ystlumod, digwyddiadau, arolygon a hyrwyddo ystlumod yn y gymuned leol, er mwyn helpu i ddiogelu poblogaethau o ystlumod.  Case studies.

Steve Lucas
Swyddog Cymru 
Ymddiriedolaeth Cadwraeth Ystlumod (Cymru)
Canolfan yr Amgylchedd Abertawe
Stryd Pier
Abertawe SA1 1RY

Ffôn: 01269 26 87 68

E-bost: slucas@bats.org.uk

 

    CCW                                        Environment Wales                                       HLF     

 

You should follow us
Bookmark and Share
 
E-bulletin

Subscribe today to receive the latest on bats and BCT direct to your inbox.

Bat Helpline

0345 1300 228